Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Instytut Fizjologii Roślin
Układ podmiotowy
Układ przedmiotowy
Instrukcja
Statystyka
Podstawa prawna

Instrukcja korzystania z biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Fizjologii Roślin tworzony jest na podstawie obowiązujących przepisów i zgodnie z zasadami określonymi w tych przepisach.

Wyszukiwanie informacji zawartych w biuletynie możliwe jest poprzez menu podmiotowe i przedmiotowe oraz przez moduł wyszukiwawczy. Istnienie trzech sposobów odnajdywania informacji nie oznacza, że są trzy różne zbiory dokumentów.
Każda metoda pozwoli dotrzeć do tych samych dokumentów ale różną drogą, zależną od tego co wiemy na temat poszukiwanego dokumentu.

Menu podmiotowe
Układ podmiotowy porządkuje informacje zgodnie ze strukturą organizacyjną Instytutu. Każda jednostka organizacyjna (podmiot) posiada swoją stronę, na której znajdują się trzy bloki informacyjne. Pierwszy blok to dane teleadresowe podmiotu: adres, numer telefonu i faksu, adres email, adres własnej strony internetowej. Ten blok występuje zawsze, choć w konkretnych przypadkach niektóre pozycje mogą nie występować. W drugim bloku znaleźć można opis danego podmiotu. W poszczególnych przypadkach blok ten może nie występować.
Blok trzeci zawiera listę dokumentów związanych z danym podmiotem. W każdej pozycji podany jest tytuł dokumentu, data publikacji oraz nazwisko autora. "Kliknięcie" na tytule dokumentu otwiera stronę z jego treścią.

Użytkownik biuletynu powinien korzystać z menu podmiotowego wtedy gdy chce uzyskać informację o konkretnej jednostce organizacyjnej lub poszukuje dokumentów związanych z działaniami określonej jednostki.

Menu przedmiotowe
Układ przedmiotowy porządkuje dokumenty i informacje zawarte w biuletynie według struktury tematycznej. Docieranie do poszukiwanych dokumentów odbywa się, podobnie jak w przypadku układu podmiotowego, przez wybieranie pozycji wyświetlanych w lewej cześci okna. Każde "kliknięcie" otwiera niższy, bardziej szczegółowy zakres tematyczny. Tak postępując dojdziemy do strony zawierającej poszukiwaną informację lub listę dokumentów związanych z wybranym tematem. W każdej pozycji listy podany jest tytuł dokumentu, data publikacji oraz nazwisko autora. "Kliknięcie" na tytule dokumentu otwiera stronę z jego treścią.
W górnej części głównego obszaru znajduje się "ścieżka" pozwalająca na szybkie przejście do dowolnego wyższego poziomu.

Moduł wyszukiwawczy
Moduł wyszukiwawczy służy do poszukiwania dokumentów zawierających w swojej treści jakiś określony tekst. Poszukiwany ciąg należy wpisać w polu oznaczonym napisem "szukaj" i nacisnąć ENTER. Oprócz zasadniczej treści dokumentu przeszukiwany jest też opis dokumentu (tytuł) a także pole "autor". Wprowadzony tekst jest wyszukiwany w całości tak jak został wprowadzony.
Rezultat wyszukiwania otrzymamy w formie listy. Każda pozycja zawiera tytuł dokumentu, datę publikacji i autora. Kliknięcie na tytule otwiera stronę z treścią dokumentu.

Dokumenty
Po wybraniu dowolnego dokumentu jego treść jest prezentowana w głównej części okna. Równocześnie w lewej części wyświetlana jest "metryka" dokumentu, w której podane są: autor i osoba publikująca, data publikacji, liczba odwiedzin (odczytań) dokumentu oraz lista wersji tego dokumentu.
Poszczególne wersje dokumentu oznaczane są przez daty ich publikacji. Każdą wersję można przywołać przez "kliknięcie" na odpowiedniej dacie. Wersja aktualnie wyświetlana w głównej części okna jest oznaczona czerwonym trójkątem.

Poniżej metryki znajdują się dwie ikony. Drukarka uruchamia funkcję drukowania bieżącego dokumentu w wersji tekstowej (bez elementów graficznych). "Kliknięcie" strzałki powoduje powrót do miejsca, z którego wywołany był dany dokument.

bip@ifr-pan.krakow.pl Instytut Fizjologii Roślin  21-03-2019